fbpx

Meddelande om skydd av privatlivet

Vilka vi är:

Match-day

Broerswetering 10a

4000.00

Handelskammaren: 81541872

Vad gör vi?

Vi hjälper företag inom olika områden med deras försäljningsprocess. Vi skiljer detta i tre olika discipliner:

 • Inre försäljning
 • Interimsförsäljning
 • Säljutbildning

För att kunna utföra dessa aktiviteter på ett korrekt sätt kan vi inte undvika att lagra personuppgifter i våra arbetsapplikationer.

Matchdagen lägger stor vikt vid skyddet av din integritet. Vid användning av vår webbplats (www.match-day.nl) och i Matchdagsarbetsprocesserna begärs (dina) personuppgifter i ett antal fall. Vi behöver denna information för att kunna erbjuda dig våra tjänster via Match-dagen, till exempel din e-postadress, telefonnummer eller postadress. Detta gäller även de kunduppgifter som vi hämtar för din räkning.

Vi skyddar noggrant denna information från förlust, missbruk eller annan obehörig användning och kommer att följa gällande lagar och förordningar om integritet.

Integritetspolicy

Inom Match-day har en integritetspolicy tagits fram så att det är tydligt för alla hur vi hanterar dina uppgifter. Denna policy beskrivs nedan.

Vilka uppgifter registrerar vi (1)?

För att kunna utföra våra tjänster för din räkning uppstår en kundrelation mellan Match-day och ditt företag/stiftelse. Vi skiljer olika kommunikationslinjer:

 • Fakturarelationen
 • Underhållsförhållandet

Fakturarelationen

För att kunna fakturera dig registrerar vi den e-postadress där du vill ta emot fakturorna, namnet på den person som fakturan är adresserad till och faktureringsadressen. Vi får denna information från vår kund.

Underhållsförhållandet

För att säkerställa ett optimalt samarbete kommer det att finnas täta kontakter mellan dig som klient och Match-day som utförare. För detta registrerar vi dina företagsuppgifter, ditt namn, e-postadress och telefonnummer och andra nödvändiga kontakter. Vi får också denna information från vår kund.

Avslöja dina uppgifter?

Naturligtvis kommer vi inte att lämna ut de uppgifter du lämnar till oss på eget initiativ. Vi uppmärksammar dock möjligheten till lagligt obligatoriskt avslöjande. Under inga omständigheter kommer vi att sälja eller på annat sätt utnyttja dina uppgifter till en tredje part om du inte uttryckligen samtycker till detta. På din begäran kommer vi att radera dina uppgifter från vårt system så snart samarbetet har avslutats.

Vilka uppgifter registrerar vi (2)?

För att kunna utföra våra tjänster för din räkning hämtar vi kontaktuppgifter från potentiella kunder. Detta är endast den information som vi anser vara nödvändig för att bygga en relation och vi håller detta så minimalt som möjligt. Vilken information hämtar vi:

 • Kontaktpersonens namn.
 • Kontaktpersonens funktion.
 • Kontaktens telefonnummer.
 • Kontaktens e-postadress.

Vi får denna information från kontaktpersonen, en kollega till kontaktpersonen eller så får vi den via kontaktpersonens LinkedIn-profil.

Var lagrar vi uppgifterna:

 • Fakturering
 • Underhållsdata
 • Potentiella kunddata

Faktureringsinformationen:

Vårt faktureringsprogram är Moneybird. Detta registrerar alla ärenden som är nödvändiga för att ingå ett fakturaförhållande (se "Fakturaförhållandet"). Fakturan kommer även att mailas till dig, vilket innebär att alla fakturor är fasta i vår e-postlåda. Som ett e-postprogram arbetar vi med Outlook.

Underhållsdata:

Vi registrerar dina data för att ingå en underhållsrelation (se "Underhållsrelationen") i SharePoint. Information finns också från den ömsesidiga e-postväxlingen i vår e-postlåda. Som ett e-postprogram arbetar vi med Outlook.

Potentiella kunddata:

För att registrera de potentiella kunddata som vi hämtar för din räkning (se "Vilka uppgifter registrerar vi (2)") arbetar vi med 2 olika system:

 • Leda skrivbord
 • Pipedrive

Vilket system vi arbetar med beror på vilken kampanj vi har ingått för dig. På begäran kan vi ange i vilket system din kampanj kommer att behandlas.

Förutom de system där vi samlar in informationen arbetar vi också med ytterligare applikationer som vi använder för din räkning och som är ditt ansvar. Det gäller följande applikationer:

 • Ett e-postkonto skapat av dig från vilket vi e-postar
 • Salesfeed (programvara för företagsigenkänning installerad bakom din webbplats)
 • me (chattfunktion installerad bakom din webbplats)

Sociala medier

När vi är stolta över ett samarbete vill vi gärna dela det med världen. För detta använder vi bland annat LinkedIn, Facebook och Instagram. När vi använder ett foto med din bild för detta ber vi om ditt tillstånd i förväg.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Alla applikationer där data spelas in skyddas med användarnamn och lösenord. Dessa är bara kända för de personer som driver kampanjen för ditt företag. Vi delar inte data med andra parter som kan begära detta. Vi kan inte hållas ansvariga om det finns ett dataintrång hos en leverantör av ett av de program där vi arbetar.

Hur agerar vi i händelse av ett dataintrång?

Om vi upptäcker en dataläcka som rör dina uppgifter kommer vi att kommunicera detta med dig så snart som möjligt. Du kan förvänta dig att vi gör allt vi kan för att åtgärda denna dataläcka på kort sikt. Detta oavsett om orsaken till dataläckan ligger hos en av våra leverantörer.

Vad mer kan du förvänta dig av oss?

På din begäran kommer alla "underhållsdata", "potentiella kunddata" och meddelanden på sociala medier att raderas från våra system. Vi har 60 dagar på oss att uppfylla din begäran. Du kan skicka in din förfrågan via e-post: info@match-day.nl

På begäran är det möjligt att se dina personuppgifter. Vi kommer att kontakta dig inom 30 dagar för att boka tid.

Du kan skicka in din förfrågan via e-post: info@match-day.nl

Klagomål

Om du har några klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter kan du initialt kontakta Match-day. Du kan skicka in ditt klagomål till info@match-day.nl.

Om vi inte kan lösa det tillsammans kan du rapportera dina resultat till den nederländska dataskyddsmyndigheten via länken nedan:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

CHECK ONZE NIEUWSTE TRAINING

Ontdek in 3 video’s hoe je jouw (remote) salesteam onoverwinnelijk maakt!

In deze gratis e-training wordt ons volledige remote systeem uitgelegd:

▶ De #1 reden waarom conversie uitblijft.

▶ Hoe maakt het brein een koopbeslissing?

▶ Hoe bouw je daar een remote sales proces omheen?