fbpx

privacy Statement

Wie zijn wij:

Match-day

Broerswetering 10a

3752 AM Bunschoten

KvK: 81541872

Wat doen wij?

Wij helpen bedrijven op verschillende onderdelen met hun salesproces. We onderscheiden dit in 3 verschillende disciplines:

 • Inside sales
 • Interim sales
 • Salestraining

Om deze werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren ontkomen wij er niet aan om persoonsgegevens in onze werkapplicaties op te slaan.

Match-day hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Bij het gebruik van onze website (www.match-day.nl) en in de Match-day werkprocessen wordt in een aantal gevallen om (uw) persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens hebben wij nodig om u onze services via de Match-day te kunnen bieden, bijvoorbeeld uw e-mailadres, telefoonnummer of postadres. Dit geld tevens voor de klant gegevens die wij namens u achterhalen.

Wij beschermen deze gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik en zullen de van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy naleven.

Privacybeleid

Binnen Match-day is een privacybeleid opgesteld zodat voor iedereen duidelijk is hoe wij met uw gegevens omgaan. Dit beleid wordt hieronder beschreven.

Welke gegevens registreren wij (1)?

Om namens u onze dienstverlening uit te kunnen voeren ontstaat er tussen Match-day en uw onderneming/stichting een klantrelatie. We onderscheiden hierbij verschillende communicatielijnen:

 • De factuurrelatie
 • De onderhoudsrelatie

De factuurrelatie

Om aan u te kunnen factureren registreren wij de het e-mailadres waarop u de facturen wenst te ontvangen, de naam van de persoon aan wie de factuur gericht is en het factuuradres. Deze informatie verkrijgen wij van onze klant.

De onderhoudsrelatie

Om te zorgen voor een optimale samenwerking zal er frequent contact zijn tussen u als opdrachtgever en Match-day als uitvoerder. Hiervoor registreren wij uw bedrijfsgegevens, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer en eventuele andere benodigde contactpersonen. Ook deze informatie krijgen wij van onze klant.

Openbaar maken van uw gegevens?

De gegevens die u ons verstrekt zullen wij natuurlijk niet uit eigen beweging openbaar maken. Wij wijzen u echter op de mogelijkheid van wettelijk verplichte openbaarmaking. In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen aan een derde partij of anderszins exploiteren, tenzij u daarin uitdrukkelijk toestemt. Op uw verzoek verwijderen wij uw gegevens uit ons systeem zodra de samenwerking is beëindigd.

Welke gegevens registreren wij (2)?

Om namens u onze dienstverlening uit te kunnen voeren achterhalen wij contactinformatie bij potentiele klanten. Dit is uitsluitend de informatie die wij noodzakelijk achten voor het opbouwen van een relatie en dit houden wij zo minimaal mogelijk. Welke informatie achterhalen wij:

 • De naam van de contactpersoon.
 • De functie van de contactpersoon.
 • Het telefoonnummer van de contactpersoon.
 • Het e-mailadres van de contactpersoon.

Deze informatie verkrijgen wij van de contactpersoon, een collega van de contactpersoon of verkrijgen wij via het LinkedIn-profiel van de contactpersoon.

Waar slaan wij de gegevens op:

 • Factuurgegevens
 • Onderhoudsgegevens
 • Potentiele klant gegevens

De Factuurgegevens:

Ons facturatieprogramma is Moneybird. Hierin worden alle zaken vastgelegd die noodzakelijk zijn voor het aangaan van een factuurrelatie (zie “De factuurrelatie”). Tevens wordt de factuur aan u gemaild wat betekend dat alle facturen vastliggen in onze e-mailbox. Als e-mailprogramma werken wij met Outlook.

Onderhoudsgegevens:

Uw gegevens voor het aangaan van een onderhoudsrelatie (zie “De onderhoudsrelatie”) registreren wij in SharePoint. Tevens is er vanuit de wederzijdse e-mailwisseling informatie te vinden in onze e-mailbox. Als e-mailprogramma werken wij met Outlook.

Potentiele klant gegevens:

Voor het vastleggen van de potentiele klantgegevens die wij namens u achterhalen (zie “Welke gegevens registreren wij (2)”) werken wij met 2 verschillende systemen:

 • Leaddesk
 • Pipedrive

Met welk systeem wij werken is afhankelijk van de campagne die wij voor u zijn aangegaan. Op verzoek kunnen wij u aangeven in welk systeem uw campagne wordt verwerkt.

Naast de systemen waarin we de informatie verzamelen werken we tevens met aanvullende applicaties die we namens u gebruiken en welke onder uw verantwoordelijkheid vallen. Het gaat om de volgende applicaties:

 • Een door u aangemaakt e-mailaccount van waaruit wij e-mailen
 • Salesfeed (bedrijfsherkenningssoftware achter uw website geïnstalleerd)
 • me (chatfunctie achter uw website geïnstalleerd)

Sociale media

Wanneer wij trots zijn op een samenwerking willen wij dit graag met de wereld delen. Hiervoor gebruiken wij onder andere LinkedIn, Facebook en Instagram. Wanneer wij hiervoor een foto met uw beeltenis gebruiken vragen wij vooraf uw toestemming.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Alle applicaties waarin data wordt vastgelegd zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn alleen bekend bij de personen die voor u bedrijf de campagne uitvoeren. Wij delen geen gegevens met andere partijen die hier eventueel om zouden vragen. Het is ons niet aan te rekenen wanneer er een data lek aanwezig is bij een provider van één van de programma’s waarin wij werkzaam zijn.

Hoe handelen wij bij een data lek?

Wanneer wij een data lek constateren die u gegevens betreft dan communiceren wij dit zo spoedig mogelijk met u. U mag van ons verwachten dat wij er alles aan doen om dit data lek op korte termijn te verhelpen. Dit ongeacht of de reden van het data lek bij één van onze providers ligt.

Wat mag u nog meer van ons verwachten?

Op uw verzoek worden alle “onderhoudsgegevens”, “potentiele klantgegevens” en berichtgeving op sociale media uit onze systemen verwijderd. Wij hebben 60 dagen om aan uw verzoek gehoor te geven. U kunt uw verzoek indienen via e-mail: info@match-day.nl

Op verzoek is het mogelijk om uw persoonsgegevens in te zien. Wij zullen binnen 30 dagen contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.

U kunt uw verzoek indienen via e-mail: info@match-day.nl

Klachten

Heeft u klachten over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met Match-day. U kunt uw klacht insturen naar info@match-day.nl.

Wanneer we er samen niet uitkomen dan kunt u uw bevindingen melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via onderstaande link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons